خدمات ما در صورت نیاز مشتری

ما می توانیم خدمات زیر را ارائه دهیم:

خدمات قبل از فروش شامل موارد زیر است که در صورت درخواست کارفرما قابل انجام است:

طراحی یا تجدید نظر در طراحی خط لوله

بازنگری در مطالعات ژئوتکنیکی در خط لوله

توصیه در مورد مواد اولیه به خصوص در مورد انواع رزین ها  و پیشنهاد رزین مناسب مانند پلی استر ، وینیل استر یا رزین اپوکسی

پیشنهاد در مورد انواع اتصال مانند اتصال مکانیکی (کوپلینگ و فلنج) یا اتصال لمینیتی و  یا چسبی مخروطی

تجزیه و تحلیل استرس (استرس آنالیز)  برای لوله های زیرزمینی و روزمینی به وسیله جدیدترین نرم افزارهای رایج مانند آباکوس ، سزار و پلکسیس

طراحی انواع  تراست بلوک ضد رانش

خدمات پس از فروش ما شامل موارد زیر است که در صورت درخواست کارفرما قابل انجام است:

نصب لوله  و اتصالات

نظارت بر نصب لوله و اتصالات

انجام تعمیرات در صورت نیاز

گارانتی متناسب با شرایط پروژه